Friday, September 14, 2007

dette bildet e fra min nanna's hus i coventry, hu e hardcore with the catholicism, men på en koselig snakke-aldri-om-det måte

shell-jesus

go hard or go home!

No comments: